Valberedningens nomineringar

Valberedningen har beslutat att nominera enligt följande inför VT- och HT 14:

 

1 st                Bakettjänsteman á 2 terminer

Lina Shore

1 st                Brunchtjänsteman  á 2 terminer

Julia Larsson

2 st                Casanovatjänstemän á 2 terminer

Alexandra Livijn

Fredrik Granström

1 st               Fanbärare á 2 terminer

Gustav Leifland

1 st                Fototjänsteman á 2 terminer

Charlotte Hagberg

1 st                Easy Levintjänsteman á 2 terminer

Maria Alström

1 st                Grafik & Estitiktjänsteman á 2 terminer

Gustav Rickhamre

2 st               Gripentjänstemän á 2 terminer

Belinda Olsson

Viktor Brocknäs

1 st                Gyllene Kalvenkrögare á 2 terminer

Sara Fremlin

1 st                Husmor á 2 terminer

Olga Lillienau

1 st                Ivanstjänsteman á 2 terminer

Fabian Ström

1 st                Kapellmästare á 2 terminer

Erik Ivarsson

2 st                Kollegieledamöter á 2 terminer

Anna Ringborg

Gustaf Hjelm

5 st                Lunchtjänstemän á 2 terminer

Mia Lundell

Martina Levin

Beatrice Stjernswärd

Hanna Jängnemyr

VAKANT

2 st                Mangostjänstemän á 2 terminer

Ebba Enberger

Cecilia Hurtig

1 st                Novischtjänsteman á 2 terminer

VAKANT

4 st                Källarentjänstemän á 2 terminer

Leo Ljungdell

Hjalmar Stenbäck

VAKANT

VAKANT

1 st                Pronotarie á 2 terminer

Victoria Waldau

2 st                Sexmästare á 2 terminer

Charlotte Leifland

Amanda Rutgersson

1 st                Spextjänsteman á 2 terminer

VAKANT

2 st               Upper Easttjänstemän á 2 terminer

Charlotte Johansson

Elin Öster

 

3 st              Valberedningsledamöter á 2 terminer

Astrid von Gaffron

Maxine Rior

Philip Bonnevier

2 st              Övermarskalkar á 1 termin

Paula Kjellén

Axel Sundberg

 

Motförslag ska skickas till valb@malmonation.com senast söndag den 24/11 klockan 12.00.

Obs! Observera tiden

Nationsmötet äger rum tisdagen den 26/11 i puben klockan 18.00

Vänligen,
Malmö Nations Valberedning