Malmö Nations Qurator & ProQurator Social 2014

Vi vill gratulera Johannes Jarl till posten som Qurator!!

 

Vi vill även gratulera Kiran Sakaria till ProQurator Social

 

Ni kan se fram emot ert roligaste år hittills!

Vänligen,

Malmö Nations Quratel