Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 5 november 2013

kl. 17:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

OBSERVERA TIDEN!

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmötet 2013-09-29

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Qurator á 2 terminer

Valberedningens har valt att nominera Johannes Jarl till Qurator 2014

Motkandidering: Sofie Öfver, Maxine Rior drog tillbaka sin motkandidering.

Pro-Qurator Social á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Kiran Sakaria till Pro-Qurator Social 2014

Motkandidering: Charlotte Leifland

§ 8.               Godkännande av Malmö Nations Bostäders bokslut 2012

§ 9.                Justering av Malmö Nations stadgar

§ 10.              Övrigt

§ 11.               OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Varmt välkomna,

Gustaf Hjelm

Qurator Malmö Nation