Utlysning av Stipendier HT13

Nu utlyses stipendierna som delas ut höstterminen 2013.

Följande stipendier går att ansöka till från och med idag:

  • Thorild Dahlgrens resestipendium
  •  Fru Hulda Almroths stipendium
  •  Carl Åke Steinicks minnesfond
  •  Förste bibliotekarie Anders Malms stipendier
  • Anna och Nils Dahlqvist stipendium

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 26  november 2013.

 

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål

  • Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

Delas ut till 4 stipendiater á 5000 kr

 

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål

  • Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Delas ut till 4 stipendiater á 3725 kr

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

  • Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicine studerande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

Delas ut till 3 stipendiater á 4000 kr

 

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål

  • Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Delas ut till 2 stipendiater á 2000 kr

 

För studerande som avlagt gymnasieexamen i Malmö stad glöm ej söka:

Anna och Nils Dahlqvist stipendiet

  • Stipendiet delas ut till studerande som är medlemmar i Malmö Nation och som avlagt gymnasieexamen från gymnasium i Malmö. Sökande måste vara medlem i nationen vid ansökningstidens utgång. Stipendiet delas omkring 50 studenter där Malmö Stad bestämmer beloppet.
Sista ansökningsdag för Anna och Nils Dahlqvist ska vara inne senast 14 november 2013.

 

Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation Östra Vallgatan 51 223 61 Lund

Använd det bifogade pdf dokumentet som en del av ansökningen. Där finns specifik information vad som krävs. Märk kuvertet stipendieansökan.

Lathund nationsstipendier HT-13

Vänliga Hälsningar

ProQurator Ekonomi

Fredrik Sundberg