Utlysning av Pigges Premium 2013 

Per Gunnar Larsson, i folkmun Pigge, var ett begrepp bland Lunds studenter på 60- och 70-talet. Han var aktiv i Malmö Nation som Idrottsförman, Sexmästare, Notarie och Pro Qurator och svarade även för nationens husförvaltning. Han var spexförman och så småningom General för Karnevalen 1974. Han avslutade sitt engagemang som förman för Studentgården i Skanör. Vid Pigges alltför tidiga bortgång i slutet på 70-talet, instiftades ett stipendium till hans minne. Stipendiet utdelas sedan 1984 en gång om året i samband med premiären på siste-november spexet på AF.

”Premiefondens syfte är att genom ett premium uppmuntra person eller förening som på ett oegennyttigt sätt verkar för ett gladare och mer innehållsrikt studentliv vid Lunds Universitet. Pigges Premium skall både fungera som en erkänsla för gjorda insatser och en uppmuntran till efterföljd. Premiet är att betrakta för ett ringa bidrag till täckande av kostnader som stipendiaten haft för utförande av sitt värv”.

Så är premiets syfte formulerat i statuterna. Premiet täcker en resa från Höör till Samarkand och stipendiaten beviljas dessutom ett ”akademiskt glansår”. Det speciella med stipendiet är att det ges till en student (eller förening) som inte i första hand har synts utåt eller stått i Lundarampljuset.

Kollegiet för Pigges Premiefond (Uardaakademins Praeses, Karnevalsgeneralen, Spexförman, Qurator Malmö Nation och Studentgårdens förman) uppmanar studentorganisationerna i Lund att inkomma med förslag på välförtjänta stipendiater. (För inspiration se http://www.piggespremium.se/). Förslagen skall skickas till Malmö Nations Qurator senast den fjärde november. Förslaget skall vara skriftligt och innehålla en slagkraftig motivering med ett valspråk som stämmer på stipendiaten.

Eventuella frågor besvaras av Malmö Nations Qurator:
qurator@malmonation.com
Östra Vallg. 51 – 223 61 Lund
046 – 12 78 19

Lundensiska hälsningar

Karnevalen Lundaspexarna Malmö Nation Studentgården i Skanör Uardaakademien Pigges Vänner