Förrättande av nationsval

Igår kväll på nationsmötet valdes:

Olle Bristedt till DJ och Teknikförman á 2 termin

Sara Ringborg till  Kollegietledamot á 1 termin

Albert Nordquist till M&M-förman á 2 termin

Vakant – Valberedningsledamot á 1 termin

Maria Alström till Easy Levinförman á 1 termin

 

Utöver det valdes Anna Ringborg och Axel Björling in i Bostadsstyrelsen på Malmö Nation

 

Vi vill gratulera er till era nya uppdrag!