Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen den 24:e september 2013

kl. 18:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2013-05-14 och 2013-06-16

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Valberedningen har valt att nominera

Olle Bristedt – DJ och Teknikförman á 2 termin
Sara Ringborg-  Kollegietledamot á 1 termin
Albert Nordquist – M&M-förman á 2 termin

Motkandidat – Rikard Frangeur

Vakant – Valberedningsledamot á 1 termin

Motkandidat – Elsa Carlberg

Maria Alström – Easy Levinförman á 1 termin

 

§ 8.              Val till bostadsstyrelsen

Anna Ringborg som ledamot

Axel Björling som ledamot

§ 9.              Övrigt

§ 10.           OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Gustaf Hjelm

 Malmö Nations Qurator