Valberedningens nomineringar

Valberedningen har valt att nominera;

Olle Bristedt – DJ och Teknikförman á 2 termin
Sara Ringborg-  Kollegietledamot á 1 termin
Albert Nordquist – M&M-förman á 2 termin
Vakant – Valberedningsledamot á 1 termin
Maria Alström – Easy Levinförman á 1 termin

Motförslag ska skickas till valb@malmonation.com senast söndag den 22/9 klockan 23.59.
Nationsmötet äger rum tisdagen den 24/9 i puben klockan 18.00 (..)