Poster till fyllnadsval HT-2013

Härmed utlyser Malmö Nations valberedning följande poster till fyllnadsval HT-2013:

1 st DJ och Teknik á 2 termin
1 st Kollegiet á 1 termin
1 st M&M á 2 termin
1 st Valberedningsledamot á 1 termin
1 st Easy Levin á 1 termin

 

Skicka din nominering till valb@malmonation.com senast den 15/9-2013 klockan 23.59. Ange för och efternamn samt telefonnummer i mailet. Observera att nomineringar utan telefonnummerinte kommer att behandlas.

Vänligen Malmö Nations Valberedning