Nominering Notarie

Nominering till Notarie HT13-VT14

Valberedningen har valt att nominera:

1 st Notarie á 2 terminer – Nicoline Holmström

Motförslag: Jakob Norrby, Henny H. Dahl-Hansen

Nationsmötet äger rum tisdagen den 14/5 I puben kl 18.00 (..). Möjligheten att poströsta finns under expeditionstid, dvs mellan 11-13 måndag samt tisdag (13/5 och 14/5).

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning