Nationsmöte 23:e april 2013

Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 23 april 2013

kl. 18:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2013-02-19 och protokollet ifrån nationsmöte 2013-04-02

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Valberedningen har beslutat att nominera enligt följande:

2 st Brunchförman á 2 terminer
Charlotte Johansson, Paula Kjellén

1 st Brunchförman á 1 termin
Julia Larsson

2 st Casanovaförman á 2 terminer
Hugo Mattsson, Axel Sundberg

1 st DJ-förman á 2 terminer
Sebastian Segerström

1 st DJ-förman á 1 termin
Andreas Almén – Motförslag: Inanna Lallerstedt

1 st Fanbärare á 2 terminer
Carl-Wilhelm Bennet

2 st Festmästare á 2 terminer
Anton Pärli, Lucas Jones

1 st Easy-Levin förman á 2 terminer
Josefine Dahlqvist

1 st Gyllene Kalven-förman á 1 termin
Sara Fremlin

1 st Idrottsförman á 2 terminer
Jakob Sarvik

1 st IT- och serverförman á 2 terminer
Teo Ljungberg

1 st IT -och hemsidaförman á 2 terminer
Marcus Zethreaus

2 st Ivansförman á 2 terminer
Henrik Åkesson, Olga Lillienau

1st Körförman á 2 terminer
Måns Tingström

5 st Lunchförman á 2 terminer
Emma Bertilsson, Margaretha von Gaffron, Michaela Bognäs, Carl Alin, Carl Johansson

1 st Lunchförman á 1 termin
Ellinor Gärdin

1 st M&M-förman á 2 terminer
VAKANT

1 st Mangosförman á 2 terminer
Tycho Groth

1 st Novischförman á 2 terminer
Ingrid Schager

1 st Pro-Notarie á 2 terminer
Oskar Landgren

2 st Källarenförman á 2 terminer
Hannah Eriksson – Motförslag: Carolina Norlin. Oscar Werner – Motförslag: Fredrik Granström

2 st Källarenförman á 1 termin
Amanda Rutgersson, Kiran Sakaria

1 st Sångförman á 2 terminer
Carl-Wilhelm Bennet

2 st Upper East-förman á 2 terminer
Oskar Nilsson, Carl-Johan Aru

3 st Kollegieledamot á 4 terminer
Martina Nordenson, Sofia Aru, Patrick Sterner

1 st Kollegieledamot á 2 terminer
Christoffer Odin

3 st Valberedningsledamot á 2 terminer
Nils von Essen, Madeleine Cygler, Josefine Gustafsson

1 st Valberedningsordförande á 2 terminer
Paul Henriz

§ 8.                Övrigt

§ 9.                OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation