Utlysning av stipendier VT – 13

Stipendier

Nu utlyses ytterligare ett antal stipendier och de stipendier som delas ut vårterminen 2013 är följande:

  • Thorild Dahlgrens resestipendium
  •  Fru Hulda Almroths stipendium
  •  Carl Åke Steinicks minnesfond
  •  Förste bibliotekarie Anders Malms stipendie

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 30 April 2013.

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål

  • Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

Delas ut till 4 stipendiater á 8000

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål

  • Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Delas ut till 3 stipendiater á 6000

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

  • Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicine studerande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

Delas ut till 3 stipendiater á 6000

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål:

  • Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Delas ut till 3 stipendiater á 4000

Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation Östra Vallgatan 51 223 61 Lund

Använd det bifogade pdf dokumentet som en del av ansökningen. Där finns specifik information vad som krävs. Märk kuvertet stipendieansökan. I ansökan skall även Ladok-utdrag från Lunds Universitet och eventuellt engagemang i Malmö Nation och/eller Lunds Universitet

http://malmonation.com/wp-content/uploads/2013/04/Lathund-nationsstipendier-VT-133.pdf

Vänliga Hälsningar

Sofia Aru

ProQurator Ekonomi