Angående Bordsdamspresenter!

Kära gäster!

Tänk på att när ni köper bordsdamspresent att inte köpa något som vi marskalker ändå kommer ta ifrån er.

Ingen alkohol! Ingenting som kan förstöra dukarna eller dukningen! Ingenting som stör balen!

Så gör det lätt för er själva och oss och följ reglerna.

En god bok hade vi velat ha!

Hälsningar,
Övermarskalkerna & Sexmästeriet