VALBORGSKKÖN ÄR FLYTTAD!

Hej alla ni som ska köa till Valborgsyran,

Kön är flyttad och kommer ske på Innergården emellan Casahuset och Mellanhuset.

Vänligen,

Quratelet & Festmästeriet