3e april 2013

Idag är en dag av sorg,

Under morgonen inträffade en tragisk händelse då en vän och nationsmedlem miste sitt liv. Malmö Nations tankar går ut till familj, vänner och närstående.

En kondoleansplats med blommor och ljus är upprättad på Malmö Nations Oval, där vi under veckan samlas för att tillsammans minnas och sörja.

Vila i frid.

 

Kontakt kan alltid tas med dessa personer för frågor och stöd :

Studentpräster: Carola Strömbäck 0705986848, Torbjörn Ram 0739926963
Studenthälsan: 0462224377
Malmö Nations Qurator: Gustaf Hjelm 0734021070

 

/ Malmö Nations Quratel, Inspektorer & Seniorskollegium