Utlysning av tjänstemannaposter HT-13

Valberedningen utlyser följande poster för HT-13:

2 st Brunchförman á 2 terminer
1 st Brunchförman á 1 termin
2 st Casanovaförman á 2 terminer
1 st C-kortsförman á 2 terminer
1 st DJ-förman á 2 terminer
1 st DJ-förman á 1 termin
1 st Fanbärare á 2 terminer
2 st Festmästare á 2 terminer
1 st Easy-Levin förman á 2 terminer
1 st Gyllene Kalven-förman á 1 termin
1 st Idrottsförman á 2 terminer
1 st Internationell Sekreterare á 1 termin
1 st IT- och serverförman á 2 terminer
1 st IT -och hemsidaförman á 2 terminer
2 st Ivansförman á 2 terminer
1 st Körförman á 2 terminer
5 st Lunchförman á 2 terminer
1 st Lunchförman á 1 termin
1 st M&M-förman á 2 terminer
1 st Mangosförman á 2 terminer
1 st MNV-förman á 2 terminer
1 st Novischförman á 2 terminer
1 st Pro-Notarie á 2 terminer
2 st Källarenförman á 2 terminer
2 st Källarenförman á 1 termin
1 st Spexförman á 2 terminer
1 st Sångförman á 2 terminer
2 st Upper East-förman á 2 terminer
3 st Kollegieledamot á 4 terminer
1 st Kollegieledamot á 2 terminer
3 st Valberedningsledamot á 2 terminer
1 st Valberedningsordförande á 2 terminer

Nomineringar innehållandes namn och telefonnummer till den sökande, ska skickas till
valb@malmonation.com senast 14/4 klockan 23.59. Observera att nomineringar utan
telefonnummer inte behandlas.

Vänligen

Malmö Nations Valberedning