Nomineringar till Pro-Qurator Ekonomi HT13-VT14

Valberedningen har valt att nominera;

1st ProQurator Ekonomi á 2 terminer – Fredrik Sundberg

Motförslag skall skickas till valb@malmonation.com senast söndag den 31/3
klockan 23.59. Nationsmötet äger rum tisdagen den 2/4 I puben klockan 18.00 (..)

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning