Information angående beslut på kollegiemöte 30/1

Hej Malmö Nationare,

 

På kollegiemötet den 30:e januari beslutades följande:

Kollegiet valde Vice Ordförande i kollegiet samt Valberednings Valberedning ordförande.

De utlysta posterna till fyllnadsvalet har godkänts med ändringen att M&M utlyses på 1 termin.

Beslutat om att införa Hälso och sjukvårdsbidrag till quratelet.

Budget för vt-13 godkänd.

Vårbalsbudget godkänd.

Beslutat om att inför Trivselutskottet på projektbasis.

  • Trivselutskottet består av en tjänsteman och två funktionärer och har som uppgift att kontrollera städning i korridorer samt inspektera rum då någon flyttar.

Kollegiets undergrupper väljs till:

  1. Valberednings Valberedning, ansvarig Philippa Ekstedt
  2. Disciplin och attitydgruppen, ansvarig Gustaf Hjelm
  3. Avtalsgruppen, ansvarig Anna Ringborg
  4. Ekonomigruppen, ansvarig Sofia Aru
  5. Notariegruppen, ansvarig Gustaf Hjelm
  6. Ombyggnadsgruppen, ansvarig Richard Båth
  7. Karnevalskommitéen, ansvarig Gustaf Hjelm

Vi beslutade även vilka som ska vara Malmö Nations representanter i AFÖS:

Ordinarie: Gustaf Hjelm, Sofia Aru, Christoffer Odin

Suppleanter: Anna Ringborg, Carl Fredrik Leifland

Budget finns att tillgå på nationen.

 

Frågor till kollegiet ställs till kollegiet@malmonation.com eller ansvarig för undergrupp, övriga frågor: qurator@malmonation.com

 

Hälsningar,

Gustaf Hjelm

Qurator Malmö Nation