Tillägg till fyllnadsval VT-13

Valberedningen utlyser ytterligare en post på fyllnadsval VT-13 inom ramarna för Malmö Nations stadgar.

1st Kollegieledamot á 2 terminer

Nomineringar innehållandes namn och telefonnummer till den sökande ska skickas till valb@malmonation.com senast 3/2 klockan 23.59. Observera att nomineringar utan telefonnummer inte behandlas.

Vänligen
Malmö Nations Valberedning