Gällande Underhåll på Garageporten

Porten till garaget har vid flertalet tillfällen under den senaste veckan varit ur funktion. Tekniker har kommit till nationen upprepade gånger för att åtgärda detta. När porten har fortsatt att strula kunde det under fredagen den 28/12 till slut konstateras att kabeln mellan låsdosan och porten hade brustit. Detta åtgärdades dagen efter, lördagen den 29/12.

Jag beklagar till er som har drabbats av detta. Olyckligtvis inträffade detta under julhelgen då både expeditionen är obemannad och servicebolaget har haft reducerad arbetsstyrka vilket har lett till den något fördröjda åtgärdstiden.

Förhoppningsvis kommer nu porten att fungera problemfritt och vi uppskattar att ni felanmäler så fort ni uppmärksammar skador och dylikt. Jag kommer tillsammans med servicebolaget att se över vad som kan göras för att undvika att detta upprepas.

Jag vill också passa på att önska alla ett Gott Nytt År!

Richard Båth
Husförman