Servicearbete på Östra Vallgatan 51 måndag 12-12-17

Uppgrävning med sugbil av grusmaterial runt det skadade området kommer att bilda en håldiameter om ca 2,5 m och ca 3 m djup och arbetet beräknas pågå fram till 18/12-12.

Avspärrning för gångtrafik kommer att ske med ev. hänvisning till andra sidan gatan om så erfordras.

På grund av reparation av avloppsrör ber vi därför alla hyresgäster på Östra Vallgatan 51 att minimera användandet av toaletter och vaskar under denna period.

Vi tackar för er hjälpsamhet.

 

Husförman, Gabriel Safir