Utlysning av stipendier HT12

 

Nu utlyses ytterligare ett antal stipendier och de stipendier som delas ut höstterminen 2012 är följande:

  • Thorild Dahlgrens resestipendium
  •  Fru Hulda Almroths stipendium
  •  Carl Åke Steinicks minnesfond
  •  Förste bibliotekarie Anders Malms stipendier

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 28  november 2012.

 

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål

  • Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

Delas ut till 3 stipendiater á 8000

 

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål

  • Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Delas ut till 2 stipendiater á 7500

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

  • Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicine studerande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

Delas ut till 2 stipendiater á 7500

 

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål

  • Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Delas ut till 3 stipendiater á 3000

 

För studerande som avlagt gymnasieexamen i Malmö stad glöm ej söka:

Anna och Nils Dahlqvist stipendiet

  • Stipendiet delas ut till studerande som är medlemmar i Malmö Nation och som avlagt gymnasieexamen från gymnasium i Malmö. Sökande måste vara medlem i nationen vid ansökningstidens utgång. Stipendiet delas ut till 50-55 studenter där Malmö Stad bestämmer beloppet.
Sista ansökningsdag för Anna och Nils Dahlqvist ska vara inne senast 15 november 2012.

 

Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation Östra Vallgatan 51 223 61 Lund

Använd det bifogade pdf dokumentet som en del av ansökningen. Där finns specifik information vad som krävs. Märk kuvertet stipendieansökan.

http://www.malmonation.com/filer/lathund_nationsstipendier_vt-11.pdf

 

Vänlig Hälsningar

ProQurator Ekonomi

Sofia Aru