Ansökan till Husförman 2013

Husförmannen är anställd av Malmö Nations Bostäder och sköter allt som har med förvaltningen av Malmö Nations Bostäder att göra. Som Husförman ansvarar man för all fastighetsadministration såsom bostadsansökningar, nyckelhantering och flyttar. Organisatoriskt kan posten jämställas med VD för ett fastighetsbolag med god ekonomi och stor förvaltning.

Med fyra fastigheter och boende till omkring 300 studenter och ca 100 parkeringsplatser finns det alltid löpande arbete och underhåll som behöver utföras. Husförmannen förhandlar med Malmö Nations Bostäders leverantörer och för en löpande dialog med myndigheter inom fastighetsbranschen. Tillsammans med bostadsstyrelsen planerar Husförmannen olika åtgärder och tillvägagångssätt som sedan ska implementeras i rutiner och verksamheter.

Som en del i Quratelet representerar Husförmannen Malmö Nation. Under ett år jobbar man tillsammans med Qurator, ProQurator Ekonomi och ProQurator Social för att ständigt driva och utveckla Malmö Nations verksamhet framåt.

För att ansöka till Husförman skickar du ett personligt brev på max ett A4 samt CV till husforman@malmonation.com

Ansökan ska vara inskickad senast 2012-11-12 kl 23:59

Med vänliga hälsningar

Husförman 2012,
/Gabriel Safir