Nomineringar till Qurator och ProQuratorSocial 2013-2014

Valberedningen har valt att nominera följande;

1st Qurator á 2 terminer Nils von Essen

1st ProQuratorSocial á 2 terminer Anna Ringborg

Motförslag ska skickas till valb@malmonation.com senast söndag den 4/11 klockan 23.59.
Nationsmötet äger rum tisdagen den 6/11 i puben klockan 17.00

Under måndagen den 5/11 samt under tisdagen den 6/11 mellan 11-13 kommer det finnas möjlighet att poströsta på expeditionen. Vänligen medtag giltig fotolegitimation och studentlegitimation.

Vänligen
Malmö Nations Valberedning