Kallelse till Nationsmöte – Val av Q & PQS

Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 6 november 2012

kl. 17:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

OBSERVERA TIDEN!

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll från extrainkallat nationsmöte 2012-09-25

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Qurator á 2 terminer Nils von Essen
Motförslag Gustaf Hjelm

Pro-Qurator Social á 2 terminer Anna Ringborg
Motförslag Oskar Landgren och Jakob Norrby

§ 8.                Övrigt

§ 9.                OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Varmt välkomna,

Martin Mattson

Qurator Malmö Nation