Utlysning av stipendier HT12

Anna och Nils Dahlqvist stipendiet

Stipendiet delas ut till studerande som är medlemmar i Malmö Nation och som avlagt gymnasieexamen från gymnasium i Malmö. Sökande måste vara medlem i nationen vid ansökningstidens utgång.

Stipendiet delas ut till 50-55 studenter där Malmö Stad bestämmer beloppet.
Nedan finner ni ett bifogat pdf-dokument som skall fyllas i och vara en del av er ansökan.

http://www.malmonation.com/filer/lathund_nationsstipendier_vt-11.pdf

I stipendieansökan skall även följande information finnas bifogat:

• Gymnasiala meriter från gymnasieutbildning avlagd i Malmö stad
• Ladok-utdrag från Lunds Universitet
• Evenutellt engagemang i Malmö Nation och/eller Lunds Univesritet

Ansökningsperioden för Anna och Nils Dahlqvists stipendium går ut 15 november och ansökan skall skickas in/lämnas till Malmö Nations expedition på Östra Vallgatan 51, 223 61 Lund

Vänliga hälsningar
PQE, Sofia Aru