Kallelse till Nationsmöte

Malmö Nation kallas till Nationsmöte 
tisdagen 25 september 2012                                               
kl. 18:00 (..) Östra Vallgatan 51, Puben

 

Föredragningslista

 § 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll från extrainkallat nationsmöte 2012-06-07

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Fyllnadsval

Valberedningen har valt att nominera:

Lunchförman á 1 termin: Liza Engström

Husmor á 1 termin: Hampus Hansson

Fotoförman á 1 termin: Victoria Adolfsson

Natuförman á 1 termin: Vakant

– motförslag: Ted Lidgard

Valberedningens valberedning har valt att nominera:

Valberedningsledmot á 1 termin: Paul Henriz

Motförslag skickas till valb@malmonation.com senast söndag 23e september 23:59

§ 8.                Övrigt

§ 9.                OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna,

Martin Mattson

Qurator Malmö Nation