Påminnelse angående uppsägningstid

Glöm inte att säga upp din lägenhet i tid. Om du avser att flytta ut den siste augusti skall uppsägningsblanketten vara mig tillhanda senast de siste juni. Blanketten finns att hämta på expen eller här på hemsidan!

Mvh Axel Husförman

Saxat från kontraktet.

”§3 Hyresavtal upprättas skriftligen. Hyrestiden är löpande och gäller fram till det månadsskifte till vilket uppsägning skett. Uppsägning skall ske till det månadsskifte som infaller tidigast 30 dagar efter uppsägning. Uppsägning som sker till den 1 september skall dock ha inkommit till Husförman senast den 30 juni samma år.