Utlysning av stipendier VT2011

Stipendier: De stipendier Malmö Nation utlyser våren 2011 är: Thorild Dahlgrens resestipendium, Fru Hulda Almroths stipendium, Carl Åke Steinicks minnesfond, Förste bibliotekarie Anders Malms stipendie samt Anna och Nils Dahlqvists stipendium.

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 30 april 2011.

*Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål: *

  • Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

    Delas ut till 2 stipendiater á 12000

* Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål: *

  • Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Delas ut till 2 stipendiater á 5000

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

  • Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicine studerande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

Delas ut till 4 stipendiater á 5000

Krav på sökande till Anna och Nils Dahlqvists stipendium – Avlagt gymnasieexamen från gymnasium i Malmö – Huruvida personen är eller till vilken utsträckning den sökande är engagerad i Malmö Nation. – Huruvida personen är eller till vilken utsträckning personen är engagerad i Lunds Universitet.Delas ut till 50-55 studenter där Malmö Stad bestämmer beloppet

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål: Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Delas ut till 3 stipendiater á 4000

Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation Östra Vallgatan 51 223 61 Lund

Använd det bifogade pdf dokumentet som en del av ansökningen. Där finns specifik information vad som krävs. Märk kuvertet stipendieansökan.

Lathund för stipendieansökan (ansökningsblankett)