Stipendier

Stipendier: De stipendier Malmö Nation utlyser våren 2014 är: Thorild Dahlgrens resestipendium, Fru Hulda Almroths stipendium, Carl Åke Steinicks minnesfond samt Förste bibliotekarie Anders Malms stipendie.

En lathund för stipendieansökan hittar du här.

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål: 

  • Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

 

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål:

  • Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

 

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

  • Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicine studerande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

 

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål: Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

 

Stipendierna lyses i slutet av varje termin, vanligtvis månadsskiftet till november samt månadsskiftet till maj.

Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation Östra Vallgatan 51, 223 61 Lund