Kollegiet

 

Malmö nations seniorskollegium, kallat Kollegiet, är nationens styrelse. Kollegiet består av 10 förtroendevalda ledamöter tillsammans med sittande Qurator, Proqurator Ekonomi, Proqurator Social, Notarie, Husförman, Inspektor samt Proinspektor. Tillsammans arbetar Kollegiet ofta långsiktigt och har i uppdrag att fatta så strategiska beslut som möjligt för nationen. Arbetet utförs dels i plenum genom möte var tredje vecka och dels i undergrupper som alla har olika uppgifter. Varje undergrupp är kopplad till respektive quratelsmedlem och dess främsta arbetsuppgift. I kollegiet gör vi allt ifrån att lägga budgetar, planera stora evenemang för våra medlemmar, utvärdera verksamheterna, se över nationens stadgar, diskutera traditioner och planera marknadsföringskampanjer.

De 10 förtroendevalda ledamöterna fungerar också som en länk mellan nationens tjänstemän och quratelet. Dessa ledamöter kan du därför vända dig till om du har några tankar eller funderingar kring ditt utskott eller den övriga verksamheten på nationen. Till kollegiet kan du också vända sig om du har idéer kring hur vi kan fortsätta att utveckla vår nation och dess verksamheter. Tveka aldrig att höra av dig till oss – era idéer är viktiga för nationens utveckling! Vi har självklart tystnadsplikt.

Om du vill komma i kontakt med kollgiet gör du det lättast via vår mail kollegiet@malmonation.com. Det är endast vi i kollegiet som har tillgång till den vilket innebär att Quratelet inte kan läsa den.

Foto: Izabella Råberg

[show-team category=’kollegiet’ layout=’grid’ style=’img-square,img-grayscale,text-left,img-above,normal-float’ display=’photo,position,social,email,telephone,name’]