Emils Qurriculum Vitae

Emils Qurriculum Vitae

Lars Emilson, kallad Emil, föddes i Malmö 1941. 20 år senare tog han sitt förnuft till fånga, började plugga i Lund och skrev in sig i Malmö Nation.

Emil engagerade sig direkt i nationen. 1963-64 hann han med att vara såväl vice sexmästare som notarie och prokurator. Till slut hittade nationen en post som passade honom och våren 1965 valdes Emil till Qurator.

Emils år som Qurator var händelserikt. Bland annat började man bygga nationens två nya bostadshus vid Stora Tomegatan, och Emil tog det första symboliska spadtaget. Under hans ledning firade nationen 75 år med en gåsfest på AF, och man gav ut festskriften ”Att minnas i en stad” med brodern Anders Emilson som redaktör. Emils quratorsår såg även premiären av det sedermera klassiska nationsspexet ”Muhammed”.

1965 var Emil med i Bryggarelaget n:r 7, en sammanslutning av sju pågar som bodde på sjunde våningen i Gamla huset. Deras mål var att övertyga staten om nödvändigheten i att införa mellanölet, och till svenskarnas och bryggeriernas stora glädje lyckades man faktiskt. En historia lika rolig som otrolig, och väldigt mycket Emil.

Då Emil hade uppnått allt han ville, och medveten om maktens korrumperande kraft, avgick han som Qurator sommaren 1966. Våren samma år hade han blivit invald i karnevalskommittén (Nationalkarnevalen!), och efter väl förrättat karnevalsvärv klev han på som förman för AF:s Studentaftonutskott. En stor del av sin tid i Lund satt Emil även med i nationens seniorskollegium.

När han hade en stund över studerade Emil bland annat företagsekonomi, fram till dess att han lämnade Lund 1969. Inspirerad av framgångarna med mellanölet inledde han en framgångsrik karriär inom förpackningsindustrin som varade ända fram till hans för tidiga död 2013.

Emil älskade Malmö Nation och de vänner och erfarenheter han fick med sig därifrån. Efter studierna återvände han och hans fru Ulla ofta till nationen för fester, baler och spex. Hans favoritfest var utan tvekan Första Majlunchen. Då tog han gärna till orda och underhöll nya som gamla studenter med sin unika humor, talförmåga och kvickhet.

Emil var tacksam för allt nationen hade gett honom, och genom åren gav han tillbaka i form av både företagssponsring och privata donationer. Emils kärlek till nationen gick i arv till hans och Ullas fyra söner, som alla har gått i Emils fotspår och varit Quratorer på Malmö Nation.

Emil trivdes på Malmö Nation av en enkel anledning: han hade kul här. Han hade jäkligt kul, och mest hela tiden. Det vill vi att den som får det här stipendiet också ska ha. Och han eller hon ska inspirera sina kamrater till att engagera sig, se till att de mår bra och sprida glädje och livslust. Precis som Emil gjorde.

Styrelsen för ”Qulor till Emils Minne”

P.S. Du kanske har funderat på namnet ”Qulor till Emils Minne”? Det kommer sig av att Emil sa ”kulor” om pengar. Och så var han Qurator, med Q. Och han gillade att ha kul. Ergo, ”Qulor till Emils Minne”.

Qul, eller hur?

———————————————————————————————————————————

Så här söker du stipendiet

Om du känner att du, liksom Emil, har bidragit till studentlivet i allmänhet och Malmö Nation i synnerhet är du välkommen att söka stipendiet Qulor till Emils minne. Det är öppen nominering så om du själv inte vill söka kan du alltid nominera någon annan som du anser förtjänar stipendiet.

Under 2016 sker nomineringsförfarandet mellan den 1e februari till den 20e mars.

Stipendiet ges företrädandevis till medlem av Malmö Nation med långvarigt engagemang, ansvarstagande och ledarskap i student- och nationslivet.

Till en person som genom humor, talekonst och studentikosa upptåg skapar trivsel bland övriga studenter.

Stipendiet delas ut på Malmö Nations Förstamajlunch och är ett av nationens största stipendier.

 

Skicka in din nominering med motivation till:

pqe@malmonation.com

eller

ProQurator ekonomi
Östra Vallgatan 51
223 61 LUND