Vännationer

Malmö Nation har flera vännationer. I Lund är Malmö Nations vännation Göteborgs nation. De vännationer på andra orter än i Lund är: