Uppsägning

Från hyreskontraktet:

”§3 Hyresavtal upprättas skriftligen. Hyrestiden är löpande och gäller fram till det månadsskifte till vilket uppsägning skett. Uppsägning skall ske till det månadsskifte som infaller tidigast 60 dagar efter uppsägning. Uppsägning som sker till den 1 september skall dock ha inkommit till Husförman senast den 30 juni samma år.

§4 Uppsägning skall vara skriftlig och ställas till Husförman. Formulär finns att tillgå hos Husförman.”

Formulär finns även att ladda ner här