Historia

Malmö Nation är idag fast förankrad i Lund med 270 bostäder åt sina medlemmar. Men det har inte alltid varit så. Följ med på en studenthistorisk vandring i Malmö Nations kvarter som spänner från Stortorget i Malmö till Östra Vallgatan i Lund med ett par stopp på vägen.

Nationens bostadsmässiga historia började blygsamt och bokstavligen bodde nationen i en låda. Lådan, kallad fiscus, förvarades hemma hos kuratorn och rymde det mesta av nationens tillhörigheter. Inte förrän bildandet av Akademiska Föreningen fick nationerna och då även Malmö Nation ett ståndsmässigt boende och Nationen hade länge sin expedition i Ynglingaborgen.

Studenters ansträngda ekonomi förenar oss över generationerna och i början på 1900-talet var det inte annorlunda. Varje morgons sågs malmöiter ta tåget till Lund för att gå på föreläsningar och för att på kvällen återvända och bo hemma för att spara lite pengar. ”Den resande nationen” var ett begrepp och det föll sig naturligt att det första nationshuset därför hamnade i Malmö på Norra Vallgatan, ett stenkast från järnvägsstationen. Under ledning av dåvarande kurator Sven Hallström invigdes Vallgården 1932 den 12:e mars, en dag som för den stora allmänhet dock snarare förknippas med Ivar Kreugers självmord i Paris. Vallgården skulle den också gå ett våldsamt ödes till mötes under sextiotalet. Våldsamt förvisso minst lika mycket genom avskedsfesten som genom rivningen för att ge plats för kontor och parkeringshus. Substitutet var inte dåligt, Berghska Huset på Stortorget i Malmö, inklämt mellan Rådhuset och residenset. Malmö Nation fanns kvar i Malmö långt in på åttiotalet då Malmö kommun krävde tillbaka Berghska Huset men då fanns det sedan flera år en fullgod bas i Lund att falla tillbaka på.

1962 invigdes det som knappast då men idag kallas ”gamla huset” och Malmö Nation fanns nu på allvar i Lund. Flytten från Norra Vallgatan i Malmö till Östra Vallgatn i Lund var påbörjad. Fem år senare i oktober kunde vår nuvarande proinspector Claes Levin som stolt kurator inbjuda till fest för att fira etapp två av Malmö Nations etablering i Lund, ”mellan-” och ”casa-huset” var klara för inflyttning. I grävandet i historierna rörande Malmö Nations husbyggande är det framförallt två namn som dyker upp, inspector Martin Weibull och kurator -59 Bo Liedholm. Det är dessa ur ett nationshistoriskt perspektiv giganter vars ideella insatser vi har att tacka för det som idag är ”Nationen”.

Husen är centralt belägna och från Östra Vallgatan till Stora Tomegatan slår Malmö Nation en kil genom kvarteret S:t Thomas och förbinder natur med kultur. Naturen med Botaniska Trädgården och längre bort från civilisationen stöter man på Tornavägen med sina nationsvildar. På andra sidan befinner vi oss mitt i den pittoreska kulturkvadranten med gatunät från medeltiden och längre bort skymtar Kulturen och Lundagård.

Arkitekt Hans Westman ville spegla den malmöitiska andan och hans tankar om huset var följande: ”Malmö Nation är sig selv nok. Det huset måste vara rejält och ha en axel som det själv kan vrida sig omkring”. Kanske kan man med lite fantasi se att den konkava fasaden mot Östra Vallgatan liknar ett par resoluta armar i kors med armbågarna utåt?