Felanmälan

Här finner du länken till HSB som är vår fastighetsskötare. Följ instruktionerna för felanmälan. Vid problem, kontakta husförman.

Felanmälan

Felanmälan Telefon: 046-2108500.