Bostadsansökan


Här kan du göra en bostadsansökan som skickas till Husförmannen. Du kommer då ställas i kö och bli kontaktad vid tillfälle. Din ansökan är giltig i tre månader. Därefter kommer du att få ett mail med en länk som du använder för att uppdatera din ansökan med ytterligare tre månader.

Click here for an English version

Har du redan gjort en bostadsansökan? Då kan du behöva uppdatera den!

Ny bostadsansökan

Namn

Personnummer

Postadress

Telefonnummer

E-post

Tjänst inom nationen

Aktiv i nationen?

Ange år, position och utskott med tidigast först.
Exempelvis:
2013 / Funktionär / Casanova
2014 / Tjänsteman / Idrottsutskottet


Övrig info och önskemål

Ange t.ex. hur länge du varit medlem i nationen och eventuella önskemål om boende.