Andrahandsuthyrning

Det finns vissa regler som måste följas vid andrahandsuthyrning. Detta för att vi skall kunna upprätthålla kontroll över våra boende och fortsätta kunna erbjuda våra medlemmar och aktiva boende.

För att få hyra ut i andra hand måste följande punkter följas:

 • Du ska läsa/jobba på annan ort och kan styrka det med ett intyg från skolan/arbetsgivaren.
 • För studier på annan ort vill jag ha kopia på antagningsbesked till dess att du kan styrka det med ett intyg.
 • För tillfälligt arbete vill jag ha ett intyg från arbetsgivaren som styrker din anställning under perioden.
 • Du ska ha som avsikt att komma tillbaka till Lund och läsa vidare.
 • Andrahandskontrakt skall skrivas mellan mellan dig och hyresgästen (kontrakt finns att köpa på Akademibokhandeln eller så kan du googla fram ett), vilket jag skall ha en kopia på.
 • Kontraktet skrivs på en termin och kan förlängas till MAX två terminer.
 • Ska du studera utomlands längre än två terminer så kan vi lösa det på annat sätt ifall det är aktuellt, men tala med husförmannen om det.
 • Du måste som förstahandshyresgäst fortfarande betala medlemsavgift till Malmö Nation
 • Andrahandshyresgästen måste läsa i lund och vara medlem i Malmö nation.
 • Du har fortfarande första handskontrakt och är därmed ansvarig för din hyresgäst. Dvs om han inte betalar hyran så är det dig vi skickar till inkassoindrivning. Därför är det viktigt att du hyr ut till någon du litar på och att ni har ett andrahandskontrakt.
 • Husförmannen måste godkänna andrahandshyresgästen. För att detta skall ske krävs antingen att andrahandshyresgästen stått i kö en längre tid eller på annat sätt visat intresse för nationen.

 

Skriv ut, fyll i och lämna in följande blankett om ovan kriterier är uppfyllda:

Blankett