Lysning av ProQurator Ekonomi, Notarie och Valberedningens ordförande

Av IT-tjänsteman 4 mars, 2019
  • Okategoriserade

Lysning av val till ProQurator Ekonomi, Notarie och Valberedningens ordförande

Ansökan sker via formulär nedan.

Härmed utlyser Malmö Nations Valberedning val till:
1 st. ProQurator Ekonomi á 2 terminer
1 st. Notarie á 2 terminer

”Som Quratelsmedlem ingår du i ledningsgruppen som förvaltar hela nationens verksamhet. Att vara Quratelsmedlem medför ett ansvar gentemot organisationen och alla som berörs av denna.”

1 st. ProQurator Ekonomi á 2 terminer
Arbetsbeskrivning
ProQurator Ekonomi har det övergripande ansvaret för nationens ekonomi och att denna sköts på ett tillfredställande sätt. Detta innefattar exempelvis att planera och budgetera nationens verksamhet, ansvara för bokföringen samt sköta alla nationens in- och utbetalningar. ProQurator Ekonomi ska ur ett ekonomiskt perspektiv verka för att utveckla nationen på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Efterfrågade egenskaper
Malmö Nation efterfrågar en person som är van vid att arbeta under stress och samtidigt är välplanerad och organiserad i sitt utförande. Vi ser att du är ansvarstagande och besitter en stark samarbetsvilja. Du har grundläggande kunskaper och framförallt ett intresse inom ekonomi. Vi efterfrågar en person med tydliga ledaregenskaper som strävar mot att utveckla såväl sig själv som nationen i stort. Tidigare erfarenheter inom något av det ovanstående är meriterande.

1st Notarie á 2 terminer
Arbetsbeskrivning
Notarien har det övergripande ansvaret för nationens informationsflöde och marknadsföring. Notarien ansvarar även för bemötandet av nationens medlemmar på expeditionen och förväntas kunna bistå med hjälp till såväl medlemmar som aktiva på nationen. Notarien ska arbeta strategiskt med att utveckla nationen, framförallt ur ett marknadsföringsperspektiv.

Efterfrågade egenskaper
Malmö Nation efterfrågar en person som är kreativ och nytänkande, strukturerad och disciplinerad samt har en bred kunskap om nationen i sin helhet. Vi ser att du är en mycket god personkännare som inte drar sig för att skapa nya kontakter. Du har ett öppet sinne och en ödmjuk personlighet för att på bästa sätt kunna representera nationen. Du har ett utvecklande och utmanande tänk som kommer föra nationen framåt. Kunskaper inom sociala medier, grafisk formgivning och marknadsföring är av meriterande vikt.

Intervju för Quratelsposterna ProQurator Ekonomi & Notarie
Inför intervju kommer den sökande att få ett mail där intervjuprocessen beskrivs djupare samt vilka förberedelser som krävs. Ett förberedande och tidsbestämt case genomförs inför intervjun. Därefter kommer intervjun att hållas med valberedningen samt med en tidigare quratelsmedlem i Malmö Nations Publokal. Samtliga intervjuer kommer att hållas den 18e-19e mars.

För övriga frågor eller en mer utförlig arbetsbeskrivning vänligen kontakta Valberedningen eller Quratelet.

Skicka in din ansökan eller nominering senast den 11:e mars kl 23:59 via formuläret nedan. Ansökningar eller nomineringar som inkommer efter denna tid kommer ej att behandlas.  

Efter att ansökan skickats in via formulär ska den sökande även skicka in ett CV samt ett personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com. Om personen nomineras kan CV och personligt brev kompletteras i efterhand.

Observera att varken nomineringar eller ansökningar utan telefonnummer eller mail kommer att behandlas.

Klicka på länken för att ansöka till ProQurator Ekonomi & Notarie

Ansökan är nu stängd.

Klicka på länken för att nominera till posten som ProQurator Ekonomi & Notarie

Nomineringstillfället är nu stängt.

Vänligen,
Malmö Nations Valberedning

_________________________________________________________________________

Lysning Valberedningens ordförande

Härmed utlyser Valberedningens valberedning följande ordförandepost inför ordinarie val VT19.

1st. Valberedningsordförande á 2 terminer.

Valberedningens ordförande är ytterst ansvarig över Malmö Nations Valberedning och dess löpande arbete. Arbetet innebär att lysa organisationens olika förtroendeposter enligt nationens stadgar, och även planera och genomföra dess intervju- och utvärderingsprocesser. Valberedningens ordförande bör vara en person med en god insikt och erfarenhet inom Malmö Nation och dess olika organ, ha en stark integritet, god problemlösningsförmåga, vara öppen och tillmötesgående samt vara etiskt och diplomatiskt lagd. Dessutom bör personen vara intresserad av rekrytering och organisationsfrågor. 

Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast den 11/3 klockan 23.59. Din ansökan ska innehålla för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt CV och ett personligt brev på max 400 ord.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer och e-postadress inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Valberedningens valberedning