Kallelse Nationsmöte 2019-03-05 kl.18:00(..)

Av IT-tjänsteman 22 februari, 2019
  • Okategoriserade

Härmed kallar Malmö Nation till ett extrainsatt Nationsmöte i samband med val av ProInspektor. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 5/3.

Föredragningslist

§ 1.       OFMÖ

§ 2.       Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.       Föredragningslistans godkännande

§ 4.       Justering av protokoll från nationsmöte 2019-01-22

§ 5.       Meddelanden

§ 6.       Förrättande av Nationsval

Malmö Nations Seniorskollegium har valt att nominera Fredrik Krüeger till ProInspector på obestämd tid.

§ 7.       Övrigt

§ 8.       OFMA

Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna!


Fanny Nyström

Malmö Nations Qurator