Utlysning av Skånska Nationernas Luciastipendier

Av IT-tjänsteman 22 oktober, 2018
  • Okategoriserade
Härmed utlyses Skånska Nationernas Luciastipendier. Sista ansökningstid är torsdagen 15 november kl 19:00. Stipendieblanketter finns att hämta på de Skånska nationernas expeditioner och hemsidor. Adressera enligt nedan eller lämna in på Kristianstads Nations expedition.
”Luciastipedier”
Kristianstads Nation
Tornavägen 7
223 63 Lund
Utlysning HT18
Utlysning
Ansökningsblankett  HT18
Vid frågor, kontakta:
Barbora Harmatová
Qurator
Kristianstads Nation vid Lunds Universitet
mail: q@krnation.se