Kallelse till Nationsmöte 25 september

Av IT-tjänsteman 21 september, 2018
 • Okategoriserade

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med fyllnadsval av tjänstemän för HT18 och VT19. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 25 september.

Föredragningslista

 • 1. OFMÖ
 • 2. Mötet stadgeenligt utlys
 • 3. Föredragningslistans godkännande
 • 4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
 • 5. Justering av protokoll från nationsmöte 2018-09-04
 • 6. Meddelanden
 • 7. Förrättande av Nationsval

1 st Boulangeriettjänsteman á 1 termin

Arvid Gramer

1 st Valberedningsledamot á 2 terminer

Carl Palm

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation.com senast söndag 23/9 kl 11.59.

 

 • 8. Övrigt
 • 9. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

 • 4.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Fredrik Waldau

Malmö Nations Qurator