Kallelse till Nationsmöte 18.00(..) tisdag 21/11

Av IT-tjänsteman 10 november, 2017
  • Okategoriserade

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 21/11.

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ
Ordförande Annika Björkdahl förklarar mötet öppnat.

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
Mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3.                Föredragningslistans godkännande
Föredragningslistan godkänns.

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt val av rösträknare
Röstlängden upprättas och fastställs.
Mötet väljer Fredrik Waldau, Adnan Mehmedagic och Elin Karlsson till rösträknare.

§ 5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2017-10-31
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 6.                Meddelanden
Quratorn berättar om en fortsatt välmående nation och andra nyheter.
Nyvald Husförman Alexandra Due-Boje presenterar sig för nationsmötet.
Martin Brandt berättar från kollegiets sida om Kollegiet och dess funktion samt hur man nyttjar kollegiet.

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Valberedningens nominering

1 st Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Lovisa Mehrotra

1 st Brunchtjänsteman á 2 terminer

Tilda Grell

2 st Torsdagscasatjänsteman á 2 terminer

Fanny Ekerman

Jonathan Malmsten

4 st Lördagscasatjänsteman á 2 terminer

Ludwig Watz Almquist

Fredrika Lundh – Motförslag: Benjamin Albarzendji

Fredrikas nominering läses upp av valberedningens ordförande.
Benjamin håller sitt anförande. Frågestund pågår.
Fredrika håller sitt anförande. Frågestund pågår.

Nationsmötet väljer Fredrik Lundh till Casanovatjänsteman á 2 terminer.

Erik Håkansson

Vakant – Motförslag: Elsa Fäger

Elsa Fäger håller sitt anförande. Frågestund pågår.

Nationsmötet väljer Elsa Fäger till Casanovatjänsteman á 2 terminer.

1 st Fanbärare á 2 terminer

Selinay Özbek

1 st Fototjänsteman á 2 terminer

Vakant – Motförslag: Michaela Runnäs och Joachim Silber

Max Swanling håller Michaela Runnäs anförande i hennes ställe då hon inte kunde närvara. Ingen frågestund.
Joachim Silber håller sitt anförande. Frågestund pågår.

Nationsmötet väljer Joachim Silber till Fototjänsteman á 2 terminer.

1 st Grafik & Estetik-tjänsteman á 2 terminer

Love Petersén

2 st Gyllene Kalven-tjänsteman á 1 terminer

Oskar Åkerstrand

Vakant

1 st Husmor á 2 terminer

Filippa Lundberg

1 st Körtjänsteman á 2 terminer

Ebba Eiroff

1 st Kapellettjänsteman á 2 terminer

Karl Bergman

5 st Lunchtjänstemän á 2 terminer

Emelie Rörqvist

Martin Frankendal

Emma Åberg

Hedvig Ödahl

Lovisa Lundh

1 st Lunchtjänsteman á 1 termin

Louise Warvsten

2 st Mangostjänsteman á 2 terminer

Amanda Nilsson

Alice Göransson

2 st Natutjänsteman á 2 terminer

Freja Bonnevier

Wilhelm Bingsmark

1 st Novischeriettjänsteman á 2 terminer

Joel Lindgren

1 st Pronotarie á 2 terminer

Linnea Abrahamsson

2 st Sexmästare á 2 terminer

Amanda Bergholm – Motförslag: Elinor Adcock Lindström
Valberedningens ordförande läser upp Amandas nominering.
Selinay Özbek läser Elinor Adcock Lindströms anförande i hennes ställe då hon inte kunde närvara. Frågestund hålls via Skype med Elinor.
Amanda håller sitt anförande. Frågestund pågår.

Nationsmötet väljer Amanda Bergholm till Sexmästare á 2 terminer.

Max Schömer

2 st Övermarskalker á 1 terminer

Christopher Andersson

Alicia Grethes

2 st Upper East-tjänsteman á 2 terminer

Oliver Petersson

Love Montana Larsson

1 st Upper East-tjänsteman á 1 termin

Lisa Carvajal

1 st Studentrepresentant Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Mirja Björning

5 st Kollegieledamöter á 2 terminer

Gustav Kjellberg

Philip Diamant

Fanny Hammarlund

Alex Evander

Jonas Lotzman

 

2 st Studentrepresentanter för Malmö Nations Bostäder á 2 terminer

Hugo Enberger

Alex Evander

 

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation senast kl 12.00(..) söndag 19/11.

 

Valberedningens valberedning nominerar

1 st Valberedningsledamot á 1 termin

Fanny Nyström

2 st Valberedningsledamot á 2 teminer

Sigrid Mitteregger – Motförslag: Fred Westerberg
Valberedningens valberedningsordförande läser Sigrids nominering.
Fred håller sitt anförande. Frågestund pågår.
Sigrid håller sitt anförande via Skype då hon inte kunde närvara. Frågestund pågår via Skype.

Nationsmötet väljer Sigrid Mitteregger till valberedningsledamot á 2 terminer.

Jakob Lunde

Eventuella motkandideringar skickas till valbvalb@malmonation senast kl 12.00(..) söndag 19/11.

 

Nominerade utan motkandidatur väljs i grupp av nationsmötet.

 

§ 8.                                Stadgeändring
Nationsmötet röstar för andra gången om stadgeändringarna och klubbas därmed igenom:
Valberedningsledamot får inte väljas till Quratelspost samma termin som denna suttit eller sitter i valberedningen.

§ 9.                                 Övrigt

§ 10.                               OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                               Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator